Bas Tennis Academy informatie

Bas Tennis Academy
Nellie van Kolstraat 20
4207 MN GORINCHEM

Telefoon: 0183 - 85 14 90
Telefoon: 06 -53 24 13 59

www.bas-ta.nl
info@bas-ta.nl
Rabobank NL25 RABO 0308597648
KvK nummer 64375609
BTW nummer NL85.56.40.169B.01

Over ons


Wie (nog beter) wil leren tennissen kan sinds 1997 terecht bij Bas Tennis Academy; een professionele tennisschool die staat voor individuele begeleiding en persoonlijke aandacht. Ontwikkeling en spelplezier van haar leden staat bij Bas-ta hoog in het vaandel. 

Met haar gediplomeerde medewerkers is Bas Tennis Academy aangesloten bij
18 verschillende verenigingen.

Naast het volgen van lessen biedt Bas Tennis Academy ook een aantal terugkerende activiteiten voor leden, scholen en voor bedrijven, waaronder clinics, toernooien, kinderfeestjes, een zomerkamp en een excursie naar Roland Garros.Op dit moment zijn de volgende verenigingen aangesloten bij Bas Tennis Academy:

LTC Altena, GTC Overwaard, LTC De Merwede, SLTC, 't Lobje, TC '73, TC Leerbroek, TC Meerkerk, TV Arkel, TV Groot Zuideveld, TV In de Bogerd, TVAC, TV TIOS, TV Woudrichem, GLTC Ready 1882. LTC Aalburg, TV De Hei.

Bas Tennis Academy wil professioneel onderricht, training geven waar spelplezier hoog in het vaandel staat. Bas-ta verwacht van de trainers, dat de klant koning is. Dit betekent dat de klant met een goed gevoel van de baan moet komen. Vele cursisten willen dynamische trainingen (open drills), beleving en betrokkenheid van de trainer. Tevens wil Bas-ta continuïteit geven in de training in zo homogeen mogelijk groepen.

De meeste verenigingen hebben te maken met een teruglopend ledental. Tevens constateren wij dat er steeds minder vrijwilligers op een club zijn. De mensen hebben het te druk gekregen. Verder zien we helaas, dat er te weinig leden deelnemen aan activiteiten die er voor hen worden georganiseerd.

Nu wil Bas Tennis Academy in samenwerking met de vereniging een plan gaan opzetten. Dat plan is gericht op een betere binding tussen de club en Bas-ta, zodat zij gaan deelnemen aan activiteiten die voor hen georganiseerd worden. Zo wil Tennisschool V&P helpen met bepaalde taken en activiteiten van commissies. Tevens willen wij een betere samenwerking met de club, zodat er een betere binding ontstaat. Wij willen dit gaan stimuleren door ons helemaal op de vereniging te gaan richten, zodat er een goede balans komt in het recreatieve en eventueel prestatie tennis. Een eerste opzet van het plan met enkele concrete uitwerkingen van activiteiten worden hieronder geschetst. Allereerst geven we aan wat we met het plan beogen.


ONZE
SPONSORS: